top of page

KAN JEG STARTE PÅ KØREKORT SOM 17 ÅRIG

17 ÅRS REGLEN?

Undervisningen kan tidligst påbegyndes 3 måneder før du fylder 17 år. Altså 16 år og 9 mdr. Teoriprøve kan aflægges 1 måned før du fylder 17 år og køreprøven den dag du fylder 17.

Bemærk: Som 17 årig er du med kørekort ikke ligestillet med de 18 årige, idet der stilles nogle bestemte krav til dig som fører af bilen indtil du fylder 18.

 

1. 17-årige bilister skal ledsages af en voksen, som er mindst 30 år gammel, med kørekort og mindst ti års erfaring som bilist.

2. Den voksne ledsager må ikke selv have fået hverken betinget eller ubetinget frakendt sit kørekort i løbet af en tiårig periode.

 

3. Den voksne ledsager skal selv være i stand til at køre bil og må altså ikke være beruset eller sidde og sove.

 

4. 17-årige skal, have bestået både teori og praksis, inden de kan få deres kørekort udleveret, på samme vilkår som 18-årige skal det i dag. Der udover skal de følge ovenstående regler indtil de er fyldt 18 år.

kørekort 17 år
SAMTYKKEERKLÆRING?

HVAD ER EN SAMTYKKEERKLÆRING

Begge forældre eller den der har forældremyndigheden skal underskrive en “samtykkeerklæring”, for at man må tage kørekort som 17 årig.
Den kan du se og printe ud her:    

 

HVORDAN FÅR JEG EN LÆGEERKLÆRING, HUSK PASFOTO

LÆGEERKLÆRING?

Lægeerklæringen skal du få lavet hos din læge. Du skal huske at medbringe et NYT pasfoto til lægen. Dette foto er det der kommer til at sidde på dit kørekort, så det skal være et nyt og rigtigt pas foto. Kuverten, du får med fra din læge,  skal afleveres direkte til køreskolen. Du må IKKE åbne kuverten da den ellers ikke kan godkendes hos Borgerservice . 

lægeerklæring kørekort

HVOR FÅR JEG ET FØRSTEHJÆLPSBEVIS 

FØRSTEHJÆLPSKURSUS

Du kan nemt og bekvemt tage Førstehjælpskurset her på køreskolen. Vi har en dygtig og erfaren instruktør som guider dig sikkert igennem kurset og som afslutningsvis udsteder et førstehjælpsbevis. Dette skal bruges hos borgerservice inden teori prøven kan tages. Prisen er kr. 700,- og det afholdes typisk en lørdag eller søndag og har en varighed på 8 timer. Du bliver undervist i den færdselsrelaterede førstehjælp og lærer hvordan en hjertestarter bruges.
Du er velkommen til at tilmelde dig kurset uanset om du tager kørekort her eller ej.

Se hvornår vi afholder kurserne og Book det allerede nu !

færdselsrelateret førstehjælp
bottom of page